Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vad jobbar du med? från svenska till italienska

vadcosa
meda
medcon
somche
attche
detci

Översätt vad jobbar du med? till andra språk