Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var så god och sitt från svenska till italienska

oche
varera
vardove
tillda
tillper
tilla
ErSua
hejciao

Översätt var så god och sitt till andra språk