Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var s�� god och sitt från svenska till italienska

oche
varera
vardove
tilla
tillda
tillper
ErSua
hejciao

Översätt var s�� god och sitt till andra språk