Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara stor i maten, ha matlust från svenska till italienska

fråndi
attda
attche

Översätt vara stor i maten, ha matlust till andra språk