Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta verkligen från svenska till italienska

Annons
Annons

Översätt verkligen till andra språk