Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi kommer få varmt och soligt väder från svenska till italienska

oche
tillda
tilla
tillper
varera
vardove
attche
detci
meda

Översätt vi kommer få varmt och soligt väder till andra språk