Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vilja från svenska till italienska

hanlui
jagio

Översätt vilja till andra språk