Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vinna tillsammans från svenska till italienska

meda
medcon

Översätt vinna tillsammans till andra språk