Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta visa sig från svenska till italienska

sig
tillda
tillper
tilla
kanpuò
nergiù

Översätt visa sig till andra språk