Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vrider på huvudet från svenska till italienska

Översätt vrider på huvudet till andra språk