Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vuoi från italienska till svenska

cosavad
sig
pertill
atill
datill

Översätt vuoi till andra språk