Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vuoi från italienska till svenska

Annons
cosavad
Annons
sig
Annons
datill
pertill
atill
Annons
Annons

Översätt vuoi till andra språk