Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta basta från italienska till svenska

Annons
cidet
Annons
eoch
amed
Annons
conmed
Annons
Annons

Översätt basta till andra språk