Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta persino från italienska till svenska

eoch
atill
pertill
amed
datill
conmed

Översätt persino till andra språk